Vi löser alla dina bokföringsbekymmer smidigt och effektivt!

TJÄNSTER

Våra tjänster för bokföring

Årsredovisning och deklaration

Vi hjälper er med att sammanställa och lämna in årsredovisning och deklaration till Skatteverket.

Löpande bokföring

Vi sköter er löpande bokföring, inklusive fakturering, kontering och momsredovisning.

Bokslut och balansräkning

Vi tar hand om era bokslut och upprättar balansräkning för att ge er en överblick över företagets ekonomiska ställning.

En pålitlig redovisningskonsult


Vi är auktoriserade redovisningskonsulter genom SRF och jobbar enligt REX – ett kvalitetsbevis på att det vi gör håller hög standard.

Varför ska du välja en Auktoriserad Redovisningskonsult?
En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Auktorisationen garanterar också att redovisningsbyrån har en godkänd ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella felaktigheter som skulle kunna uppstå. Som auktoriserad redovisningsbyrå blir vi granskade av Sveriges Redovisningskonsulters förbund för att se så att vi arbetar enligt Rex och uppfyller de krav som finns. Varje auktoriserad redovisningskonsult måste även fortlöpande gå kurser inom redovisning, skatt och övriga relevanta ämnen.

VARFÖR ARBETA MED OSS

Kostnadseffektiv bokföring

Vi erbjuder kostnadseffektiva bokföringstjänster som hjälper er att spara pengar och minska administrativa bördor.

Professionell erfarenhet

Med vår omfattande professionella erfarenhet kan ni lita på att er bokföring hanteras på bästa möjliga sätt.

Tidsbesparing och effektivitet

Genom att outsourca er bokföring till oss kan ni frigöra tid och fokusera på att driva er verksamhet framåt.

VÅRT TEAM

Martin Thorstensen Ljungqvist

Auktoriserad redovisningskonsult/delägare

Telefon: 0739-088205

Mail: martin@mtaccounting.se

Johanna Thulin

Redovisningskonsult/delägare

Telefon: 0722-781898

Mail: johanna@mtaccounting.se

KONTAKTA OSS