Din redovisningskonsult i Malmö

MT Accounting hjälper små och medelstora företag med allt inom redovisning. Vi vill arbeta långsiktigt med våra kunder och utvecklas tillsammans. Vårt mål är att digitalisera så många delar av redovisningen som möjligt. Läs mer nedan om vad vi kan hjälpa till med och hur vi arbetar.

Fortnox

MT Accounting använder det internetbaserade bokföringsprogrammet, Fortnox. Det innebär bland annat att ni kan göra en del av bokföringen själv, ta ut rapporter när ni känner för det eller sköta betalningar när ni vill. Ni och Vi samarbetar i samma system vilket gör att merarbetet minskar och dubbelarbetet försvinner. MT Accountings mål är att digitalisera så mycket som möjligt av redovisningen och med hjälp av Fortnox så kan man göra hela sin redovisning digital. Logga in på www.fortnox.se och läs mer om hur vi kan samarbeta tillsammans.

Lita på oss

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter genom SRF och jobbar enligt REX – ett kvalitetsbevis på att det vi gör håller hög standard.

Varför ska du välja en Auktoriserad Redovisningskonsult?

En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Auktorisationen garanterar också att redovisningsbyrån har en godkänd ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella felaktigheter som skulle kunna uppstå. Som auktoriserad redovisningsbyrå blir vi granskade av Sveriges Redovisningskonsulters förbund för att se så att vi arbetar enligt Rex och uppfyller de krav som finns. Varje auktoriserad redovisningskonsult måste även fortlöpande gå kurser inom redovisning, skatt och övriga relevanta ämnen.

Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag

Rex är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag enligt en metodik som bygger på konceptet ”rätt från början”. Standarden innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen för de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Vad är Rex?

Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster i uppdragen. Standarden riktar sig i första hand till Auktoriserade Redovisningskonsulter men kan med fördel användas även av övriga som vill följa en modern arbetsmetodik och uppnå hög kvalitet i redovisningen.