Den moderna redovisningskonsulten

Gör din ekonomi enklare och roligare! Vi hjälper dig med löpande bokföring, redovisning, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Lägg din tid på det du gör bäst så sköter vi det andra åt dig – och ger dig stenkoll. MT Accounting hjälper små och medelstora företag med allt inom redovisning. Vi vill arbeta långsiktigt med våra kunder och utvecklas tillsammans.

Lita på oss

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter genom SRF och jobbar enligt REX – ett kvalitetsbevis på att det vi gör håller hög standard. Du kan med andra ord sova gott om natten!

Varför ska du välja en Auktoriserad Redovisningskonsult?

En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Auktorisationen garanterar också att konsulten har en godkänd ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella felaktigheter som skulle kunna uppstå.

Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag

Rex är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag enligt en metodik som bygger på konceptet ”rätt från början”. Standarden innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen för de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Vad är Rex?

Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster i uppdragen. Standarden riktar sig i första hand till Auktoriserade Redovisningskonsulter men kan med fördel användas även av övriga som vill följa en modern arbetsmetodik och uppnå hög kvalitet i redovisningen.