Redovisning

Löpande bokföring

Förutom den löpande bokföringen hjälper vi till med:

 • Kundfakturering och inbetalningsuppföljning
 • Leverantörsfakturahantering
 • Upprätthållande av anläggningsregister
 • Avstämningar
 • Skattedeklarationer
 • Månadsrapportering

Löneadministration

 • Tidredovisning
 • Utbetalning
 • Lönespecifikationer
 • Semesterlöneskuldsberäkningar
 • Redovisning av löneskatter till Skatteverket
 • Arbetsgivarintyg
 • Kontrolluppgifter
 • Årsuppgifter: FORA, Alecta med flera
 • Kollektivavtal
 • Svar på förfrågan från Försäkringskassan, Kronofogden med flera

Tillståndsansökan

Behöver du ansöka om tillstånd eller registrering för din verksamhet? Då finns det ofta lagstadgade krav om hur det ska gå till och vad ansökan ska innehålla. Du kanske ska ansöka om tillstånd hos Livsmedelsverket eller Datainspektionen – eller hos din kommun. MT Accounting hjälper dig att administrera ansökan så att allt blir rätt från början.