Konsultation

Förutom löpande redovisning, bokslut, ekonomisk förvaltning hjälper vi även till med:

  • Bolagsbildning
  • Ombildning av enskild firma till aktiebolag
  • Uträkning av löneunderlag till K10-blanketten
  • Skatteuträkningar
  • Budgetframtagning
  • Nyckeltalsberäkningar
  • Restaurangrapport
  • Framtagning av aktiebok