Bokslut

När räkenskapsåret är slut ska det göras ett bokslut för ditt företag. Bokslutet visar hur året har gått och ger en bra bild av din verksamhets ekonomi.

Vi sammanställer dina transaktioner och ser till att alla händelser har värderats korrekt. Du får en djupare förståelse för hur det går för ditt företag och kan lita på att allting stämmer. MT Accounting gör delårsbokslut, årsbokslut, bokslutsbilagor och deklarationer både för dig privat och ditt företag.

Årsbokslut

En gång om året upprättar vi ett årsbokslut åt ditt företag. Vi ser till att allt som tillhört året finns med stämmer. Du kanske har utfört ett uppdrag som ännu inte fakturerats, eller som har fakturerats men ännu inte har blivit betalt– eller så vill du göra en utdelning. Vi hjälper dig att stänga böckerna så att allt är korrekt.

Inkomstdeklaration

Din inkomstdeklaration handlar om att räkna ut resultatet som du ska betala skatt på. Få koll på dina skatteinbetalningar och undvik obehagliga överraskningar – vi hjälper dig med din inkomstdeklaration och dina bilagor, till exempel K10-bilagan som du som äger fåmansbolag ska fylla i. Enkelt, smidigt, pålitligt och tryggt!

Årsredovisning

Din årsredovisning ger en överskådlig bild av din verksamhets resultat och ställning. Vi hjälper dig att göra en rättvisande årsredovisning med förvaltningsberättelse – allt enligt god redovisningssed efter gällande lagar och regler. När din årsredovisning är sammanställd skickar vi in den till Bolagsverket.